ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจดทะเบียนทางภาระจำยอมผ่านที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง พ.ศ. ๒๕๕๖ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2014 เวลา 03:17

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

Attachments:
Download this file (scan0030.pdf)scan0030.pdf[ ]236 Kb
LAST_UPDATED2
 
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2011 เวลา 18:57

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ.๔๒๑/๒๕๔๙ คดีหมายเลขแดงที่ อ.๓๒๓/๒๕๕๓ ระหว่างนางสิรี ทรัพย์มาก ผู้ฟ้องคดี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๑ ผู้อำนวยการสำนักงสานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (อธิบดีกรมการศาสนา เดิม) ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่องคดีพิพาทเกี่่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คำพิพากษา)

Attachments:
Download this file (๔๒๑-๒๕๔๙ .pdf)๔๒๑/๒๕๔๙ [๔๒๑/๒๕๔๙ ]1010 Kb
LAST_UPDATED2
 
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยบัตรประจำตัวพนักงานศาสนการ พ.ศ.๒๕๕๔ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 03:19

เพื่อให้พนักงานศาสนการตามระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยพนักงานศาสนการ พ.ศ. ๒๕๕๓ สามารถรับสนองงานคณะสงฆ์และทางราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

LAST_UPDATED2
 
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานศาสนการ พ.ศ.๒๕๕๔ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 03:14

เพื่อให้พนักงานศาสนการตามระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยพนักงานศาสนการ พ.ศ. ๒๕๕๓ สามารถรับสนองงานคณะสงฆ์และทางราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

LAST_UPDATED2
 
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการสงเคราะห์พนักงานศาสนการ พ.ศ.๒๕๕๔ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 03:06
ด้วยมีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตตรา  ๔๖ บัญญัติให้มีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะห์พนักงานศาสนาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
LAST_UPDATED2
 
บทความ อื่นๆ ...
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Login Form