ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 43 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานศาสนการ พ.ศ.๒๕๕๔
วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 03:14

เพื่อให้พนักงานศาสนการตามระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยพนักงานศาสนการ พ.ศ. ๒๕๕๓ สามารถรับสนองงานคณะสงฆ์และทางราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

 
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการสงเคราะห์พนักงานศาสนการ พ.ศ.๒๕๕๔
วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 03:06
ด้วยมีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตตรา  ๔๖ บัญญัติให้มีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะห์พนักงานศาสนาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
 
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยพนักงานศาสนการ พ.ศ. ๒๕๕๓
วันอังคารที่ 23 พฤษจิกายน 2010 เวลา 19:34
ด้วยมีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๔๖ บัญญัติให้มีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานศาสนการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
Attachments:
Download this file (ระเบียบสำนักงานว่าด้วยพนักงานศาสนการ.pdf)ระเบียบสำนักงานว่าด้วยพนักงานศาสนการ.pdf[ระเบียบสำนักงานว่าด้วยพนักงานศาสนการ พ.ศ.๒๕๕๓]340 Kb
 
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพุทธมณฑล ว่าด้วยการรีักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพุทธมณฑล พ.ศ.๒๕๕๓
วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2010 เวลา 18:46
อาศ่ัยอำนาจตามความในข้อ ๓๓ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชสาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อพิทักษ์รักษาให้ความปลอดภัยแก่ที่สงวน อาคาร และสถานที่ในบริเวณพุทธมณฑล ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ และเอกสาร ในอาคารสถานที่ดังกล่าวให้พ้นจากากรโจรกรรม การจารกรรมและก่อวินาศกรรมหรือเหตุอื่นใด อันอาจทำให้เสียสมรรถภาพ ในการปฏิบัติภารกิจสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
Attachments:
Download this file (ระเบียบสำนักงาน.pdf)ระเบียบสำนักงาน.pdf[ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพุทธมณฑล พ.ศ. ๒๕๕๓]163 Kb
 
คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2010 เวลา 18:40
การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (เพิ่มเติม)
Attachments:
Download this file (คำสั่ง182-2553.pdf)คำสั่ง182-2553.pdf[คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ]71 Kb
 
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการยกที่ดิน อาคาร ให้เป็นศาสนสมบัติกลาง พ.ศ. 2552
วันพฤหัสบดีที่ 08 เมษายน 2010 เวลา 19:29

           ด้วยมีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 46 บัญญัติให้มีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขึ้น  พระราชกฤษฎีกาโอนกืจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545        พ.ศ. 2545 มาตรา 159 กำหนดให้โอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ของกรมการศาสนาบางส่วนมาเป็นของสำนักงานพระพุทธสาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงกำหนดระเบียบไว้ดังนี้

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ123ถัดไปสุดท้าย »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ค้นหาด้วย google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

Login Form